HOLISTIC MIND

                                  - BODY & SPIRIT


VELKOMMEN

Er du træt af at have kropslige eller følelsesmæssige udfordringer i dit liv, så prøv en HELHEDSBEHANDLING. 


I mine behandlinger i HOLISTIC MIND arbejder jeg ud fra den klare overbevisning, at vi er krop, sind og ånd og disse hænger uløseligt sammen og påvirker hinanden. 


En helhed som er vigtig at vi lytter til, og som hele tiden prøver at skabe balance ved at kommunikere med os i form af symptomer eller sygdom, hvis vi ikke gør det.

Se mere under Helhedsbehandling


  • Stress og udbrændthed
  • Fordøjelsesproblematikker og sød tand
  • Smerter, muskelspændinger, inflammation
  • Svækket immunforsvar, gentagne infektioner
  • Manglende energi og overskud
  • Søvnudfordringer og tankemylder
  • Uro, rastløshed
  • Følelsesmæssige udfordringer og gammel bagage

Kan du nikke genkendende til noget af ovenstående og har du lyst til at se dig selv i øjnene og igen blive den bedste udgave af dig selv?


Så kan vi i fællesskab arbejde hen mod at klarlægge de bagvedliggende årsager til dine ubalancer og slippe det der tynger dig både fysisk og psykisk og samtidig skrue op for det, der øger din livskvalitet.

Jeg glæder mig til at høre fra dig ! 

"HANDLING GIVER FORVANDLING"